Pasaport ve Vize

Pasaport ve Vize Kontrolü

Her ülkenin kendi vatandaşına veya vatandaşlığına geçmiş kişilere ya da bir başka bir ülkenin vatandaşıyken sığınma hakkı alan kişilere verilen resmi bir belgedir. Bir ülkeden diğer bir ülkeye geçişte pasaport ya da yerine geçen bir belge bulundurmak zorunludur. Bu sebeple yabancı bir ülkeye seyahat öncesinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar;

Pasaport ve Vize Kontrolü:

Havalimanında pasaport ve vize kontrol işlemleri Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı Pasaport Kontrol Büro Amirliği tarafından yürütülmektedir.

Havalimanı I.Uluslar arası Dış Hatlar Terminali gelen yolcu salonunda 28 adet, giden yolcu salonunda 26 adet olmak üzere toplam 54 adet pasaport kontrol kabini bulunmaktadır. Bu kabinlerden gelen yolcu bölümünde 4 adet Türk vatandaşları için, 1 adet kabin diplomatik geçişler ve 1 adet kabin ise engelli yolcular için, giden yolcu bölümünde de 2 adet kontrol kabini Türk vatandaşları için, 1 adet kabin diplomatik geçişler ve 1 adet kabin ise engelli yolcular için tahsis edilmiş bulunmaktadır.

Havalimanı II. Uluslar arası Dış Hatlar Terminali gelen yolcu salonunda 30 adet, giden yolcu salonunda 30 adet olmak üzere toplam 60 adet pasaport kontrol kabini bulunmaktadır. Bu kabinlerden gelen yolcu bölümünde 2 adet Türk vatandaşları için, 2 adet kabin diplomatik geçişler ve 2 adet kabin ise engelli yolcular için, giden yolcu bölümünde de 1 adet kontrol kabini Türk vatandaşları için, 1 adet kabin diplomatik geçişler ve 2 adet kabin ise engelli yolcular için tahsis edilmiş bulunmaktadır.

Ülkeye Girişte:

Pasaportunuzun ya da pasaport yerine geçerli seyahat dokümanlarınızın geçerlilik sürelerini kontrol ediniz.
Sahip olduğunuz seyahat belgesinin Türkiye’de geçerli olup olmadığını öğreniniz ( bazı ülkelere kimlik kartları ile seyahat edilebilmektedir)

Hamili bulunduğunuz pasaport ve türüne göre Türkiye’ye girebilmek için Giriş vizesine ihtiyaç olup olmadığını araştırınız.

Türkiye de bulunduğu süre içerisinde geçiminizi temin edebilecek yeterli finans kaynağına sahip olunması gerekmektedir.

Ülkeden Çıkışta:

Pasaportunuzu ya da diğer dokümanlarınızı kontrol ediniz.(özellikle kimlik kartı ile giriş yapanlara verilmekte olan “ giriş damgası bulunan belgeyi” çıkış yapana kadar muhafaza etmeniz gerekmektedir.)
Türkiye’den, size tanınan yasal kalış süresini ihlal etmeden çıkış yapmaya gayret ediniz.
Mazeretlerinizden dolayı daha uzun kalmanız durumunda yetkili mercilere ( Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü) başvurunuzu yapınız.

Yaz döneminde havalimanımızın uçuş saatlerinin belirli saat aralıklarında toplanması sebebiyle yaşanan yoğunluktan dolayı pasaport kontrolü için kendinize yeterli zaman bırakmanız mağduriyetinizi önleyecektir.
Pasaport veya Kimlik Kartlarını Kaybeden Yabancılar

Belgelerini Kaybedenler

Pasaportlarını Türkiyede bulundukları sırada pasaport veya kimlik kartarını herhangi bir sebebden dolayı kayıp edenler kaybettikleri bölgenin Emniyet Makamlarına (Polis-Jandarma) müracaat ederek bir tutanak tanzim ettirmek suretiyle bu tutanakla birlikte var ise ilimizde bulunan yok ise en yakın konsolosluğuna müracaat ederek ülkesine dönüşünü teminen bir seyahat belgesi edinmelidirler.
Tükiye'ye Yerleşmek İsteyen Yabancılar

Türkiye'de Yerleşmek İsteyenler Ne Yapmalıdır?

-Türkiye'ye yerleşmek üzere gelecek yabancıların yurdumuza gelmeden önce 2510 Sayılı İskan Kanun hükümlerine göre işlem görmek üzere Dış Temsilciliğimize başvurarak Türkiye'ye yerleşmek istediklerini belirtip bu amaçla vize talebinde bulunmaları gerekir.

-Talep Dış Temsilcilikçe merkeze intikal ettirilir.

-Merkezde değerlendirmeye alınır ve sonuç ilgiliye iletilmek üzere Dış Temsilciliğimize bildirilir.

-2510 Sayılı İskan Kanunu dışında yerleşmek üzere vize verilmesi sözkonusu değildir.

-Vize muafiyet anlaşmasının sağladığı süreden daha fazla bir süre Türkiye'de kalmak isteyen yabancılar Dış temsilciliklerimizden vize almak zorundadırlar.

-Türkiye'de yabancıların ikamet izinlerinin uzatılması Milli Makamların yetkisi dahilindedir.

Türkiye'de Çalışmak İsteyen Yabancılar
Türkiye'de Çalışmak İsteyenler Ne Yapmalıdır?


Türkiye'de uzun süreli ikamet etmek veya çalışmak amacıyla gelecek yabancıların Dış temsilciliklerimize başvuruda bulunarak amaçlarına uygun vize alarak gelmeleri gerekmektedir. Çalışma amacı ile vize almak üzere müracaat edenler, çalışma izin yazılarının bir suretini başvuru sırasında ibraz ederler.
Yabancıların Türkiye'de ikametlerini sağlayan belge"Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi"dir. (Residence Permit For Foreigners)Emniyet Müdürlüklerindeki Yabancılar Şubesi tarafından tanzim edilen bu belgeyle ilgili olarak .ikamet edilen ilin Emniyet Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alınabilecektir.